majątek trwały 2020 a majątek obrotowy dla pracowników

art

majątek trwały 2020 a majątek obrotowy dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie dodatkowo tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych dodatkowo ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady amortyzacji środków trwałych. Zmiana miejsca użytkowania środka stałego – raport MT. Zasady likwidacji majątku po zmianach – sprawozdanie LT. Porządkowanie majątku czym różni się majątek trwały od obrotowego – zasady, dokumentacja. Odpowiedzialność za mienie trwały w jsfp. Celem artykułu jest podwyższenie i uporządkowanie znajomości uczestników artykułu w obszarze zasad gospodarowania majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zazwyczaj popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie. Definiowanie również tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w obszarze gospodarowania środkami trwałymi: środki trwałe i pozostałe środki trwałe – osobowość i normy ewidencji; zapobieżenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich majątek trwały powinien być finansowany wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy, katalog analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać, wartości niematerialne i ustawowe – definicja, zasady ewidencji, reguły gospodarowania majątkiem trwałym oraz sposób postępowania obiegu dokumentów i podręcznik inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku stabilnego w jednostce. Proces inwestycyjny w jednostce i Majątek trwały 2020 jak obliczyć wyrażenie omowne źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – dodatkowo sposób ich księgowania, klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów, sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania dodatkowo rozliczenie tych kosztów, obieg dokumentów i spojone z przedtem odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych także ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych: wartość początkowa środków trwałych wg ceny zyskania albo kosztów wytworzenia, ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości także ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa, moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych dodatkowo jej zmian w księgach rachunkowych jednostki, utrata wartości środków trwałych, Majątek trwały 2020 definicja ,księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie. Zasady amortyzacji środków trwałych: obowiązki kierownika jednostki w obszarze ustalania zasad amortyzacji środków trwałych, metody amortyzacji środków trwałych, plan amortyzacji także tabela amortyzacyjna, amortyzacja uproszczona.

Komentarze: 1


noavatar.png
Michał Ćwiakowski w zakresie AML IV pracował dla banków 2020-05-14

To jak czytasz mój umysł! Wygląda na to, że wiele o tym wiesz, tak jakbyś napisała w niej książkę lub coś. Myślę, że możesz zrobić kilka zdjęć, aby trochę przekazać wiadomość do domu, ale poza tym jest to fantastyczny blog. Wielki czytać. Na pewno wrócę.