RODO

 • foto
  Monitoring wizyjny zakaz naruszenia

  Monitoring wizyjny zakaz naruszenia dóbr osobistych i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu.

  Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0
 • foto
  Przetwarzanie danych osobowych w celu wykrywania

  Przetwarzanie danych osobowych w celu wykrywania i zwalczania czynów zabronionych. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z obszaru bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu.

  Dodany: 2020-04-08 | Kategoria: RODO | Komentarze: 2
 • foto
  ochrona danych osobowych przed rodo Wykaz ważniejszych

  ochrona danych osobowych przed rodo. Wykaz ważniejszych aktów prawnych. Wykaz ważniejszych norm z zakresu bhp. Normy pomieszczeń pracy. Temperatura pomieszczeń pracy. Natężenie oświetlenia elektrycznego w niektórych pomieszczeniach. a) we wnętrzach. b) na zewnątrz. Pomieszczenia higienicznosanitarne. Normy transportu ręcznego dla dorosłych. Normy transportu ręcznego dla młodocianych. Odległości bezpieczeństwa. Rejestr wypadków przy pracy. Wskaźniki wypadkowości.

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1
 • foto
  Czy można robić fotografie dokumentów

  Czy można robić fotografie dokumentów zawierających dane personalne w czasie przeprowadzania kontroli innymi słowy ekspertyzy archiwalnej w placówkach nadzorowanych poprzez Archiwa Państwowe i archiwum w firmie i urzędzie i rodo a archiwum zakładowe. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom artykułów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej oraz środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji pracowników.

  Dodany: 2020-03-06 | Kategoria: RODO | Komentarze: 0
 • foto
  RODO 2020 Powierzenie danych w rekrutacji w działach

  RODO 2020 Powierzenie danych w rekrutacji w działach kadr najczęstsze błędy, nadinterpretacje, zbędne dokumenty i procedury dla zaawansowanych. Od przeszło roku obowiązuje RODO. Od tamtego czasu urzędnicy oraz przedsiębiorcy stykali się z wieloma absurdalnymi sytuacjami związanymi z ochroną danych osobowych. Większość z nich wynika z braku znajomości aktualnych artykułów lub hen idącej ich nadinterpretacji.

  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1
 • foto
  Szkolenie centrum monitoringu

  Szkolenie centrum monitoringu wizyjnego w firmie stanowi serce każdego dobrze zorganizowanego systemu bezpieczeństwa. Od jego właściwej organizacji zależy skuteczność i efektywność pracy operatorów monitoringu. Współczesne centra nadzoru wizyjnego zaczynają wykraczać poza swoje pierwotne przeznaczenie i coraz częściej zaczynają pełnić funkcję.

  Dodany: 2020-02-18 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1
 • foto
  monitoring hotel rodo Zdobycie umiejętności

  monitoring hotel rodo. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania naruszeniom kodeksów ustawy o ochronie danych osobowych poprzez poznanie nowej podstawy prawnej dodatkowo środków technicznych które zapewnią obronność prowadzonej poprzez archiwistów dokumentacji pracowników także dokumentacji archiwum. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność prawidłowego archiwizowania dokumentacji pod względem najnowszych wymagań archiwów. Archiwiści zakładowi, pracownicy.

  Dodany: 2020-01-14 | Kategoria: RODO | Komentarze: 1