Rachunkowość

 • foto
  Zobacz kto podpisuje sprawozdanie

  Zobacz kto podpisuje sprawozdanie w fundacji i wzór sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie publikacji o fundacjach i stowarzyszeniach uwzględnia szereg niezmiernie ważnych zmian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, wiążących od 26 stycznia 2019 r., w tym: 1) nowy zależność sprawozdania finansowego przeznaczonego.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0
 • foto
  vat a Projekty unijne 2020 i i Planowanie

  vat a Projekty unijne 2020 i i Planowanie poszczególnych pozycji budżetowych przez specjalistyczne działy. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy reguły przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0
 • foto
  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości a

  Art wyjaśni krajowe standardy rachunkowości a ustawa o rachunkowości - artykuł o cash flow jest przekazanie praktycznej znajomości dotyczącej sporządzania, wzajemnych relacji pomiędzy rachunkiem Cash Flow a bilansem i rachunkiem zysków i strat dodatkowo zdobycie umiejętności analizy rachunku przepływów pieniężnych (Cash Flow). Cel artykułu o cash flow: zapoznanie uczestników artykułu o cash flow z zasadami sporządzania rachunku przepływów.

  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0
 • foto
  Rachunkowość finansowa Faktura jako

  Rachunkowość finansowa - Faktura jako podstawowe narzędzie rozliczania podatku VAT od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art prawa ręka ds. księgowości. To pierwszy, niemniej jednak niezmiernie poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób które świeżo pracują w działach rachunkowości czyli chcą dopiero taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy.

  Dodany: 2020-06-05 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0
 • foto
  wspólnota mieszkaniowa faktura czy

  wspólnota mieszkaniowa faktura czy paragon i Koszty budowy. Podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności.

  Dodany: 2020-05-31 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 0
 • foto
  Rachunkowość budżetowa 2020 normy wyceny i ewidencji

  Rachunkowość budżetowa 2020 normy wyceny i ewidencji w tym aktualizacja wyceny wartości należności celem artykułu jest przekazanie uczestnikom całkowitej znajomości w zakresie rachunkowości jednostki budżetowej funkcjonującej także w podsektorze rządowym jakże i samorządowym sektora finansów publicznych Rachunkowość budżetowa przedstawiona zostanie uczestnikom jako system popierany o regulacje legislacyjne wynikające szczególnie z ustawy o finansach publicznych także przepisów.

  Dodany: 2020-02-22 | Kategoria: Rachunkowość | Komentarze: 1