Prawo

 • foto
  Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej

  Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny.

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Nowe prawo budowlane uchylenie instytucji

  Nowe prawo budowlane - uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań" przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej

  W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami,.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych

  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych ch beck ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru wspólników albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności albo.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne jak zaskarżyć zwrot zgłoszenia

  Prawo restrukturyzacyjne - jak zaskarżyć zwrot zgłoszenia wierzytelności zrealizowany przez syndyka? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Elektronizacja zamówień publicznych obowiązki informacyjne

  Elektronizacja zamówień publicznych obowiązki informacyjne zamawiającego po zakończeniu postępowania (art 92 ustawy) i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał.

  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Prawo rodzinne dania i pokrewieństwo

  Prawo rodzinne dania i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, układy pomiędzy rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO dodatkowo powiązanych z nimi regulacji KPC to całkowity sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi niezmiernie specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zestaw norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe układy.

  Dodany: 2020-05-22 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  art 36 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie dowodowe

  art. 36 ustawy o ochronie osób i mienia i Postępowanie dowodowe w procesie karnym. Kompleksowe opracowanie problematyki postępowania odwoławczego w sprawach karnych w ujęciu praktycznym. Szczególny pchnięcie położono na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co do jego treści. Dotyczy to głównie aspektu zaskarżenia.

  Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe

  Gospodarka odpadami BDO 2020 Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2019 i kogo to dotyczy? Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko rejestr odpadów ma być prowadzona.

  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0
 • foto
  Gmina i Status prawny i zadania przewodniczącego rady

  Gmina i Status prawny i zadania przewodniczącego rady znajomości w obszarze organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a również poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie uchwała jako akt prawa miejscowego prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem,.

  Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 1