VAT 2020 jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku

art

VAT 2020 jak sprawdzić status kontrahenta na faktury vat od 2020 potrzeby podatku VAT katalog przesłanek obligatoryjnych? wyrażenie omowne wprowadzonych także projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu mieści zadania budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach również orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego przemiany w podatku Vat wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane na rok 2020. punkt będzie skoncentrowane na sposobie opodatkowania podatkiem VAT transakcji najczęściej dokonywanych przez organy piszczałkowe administracji publicznej. Przedstawimy Państwu analizę pojęcia działalności gospodarczej w sektorze publicznym. Wskażemy transakcje podlegającej opodatkowaniu VAT, a również przykłady czynności nie stanowiących aktywności gospodarczej w sektorze publicznym. Między innym omówione zostaną transakcje z zakresu: najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, sprzedaży praw i roszczeń, sprzedaży majątku (ruchomości i nieruchomości), dostawy mediów, świadczeń kompleksowych dodatkowo transakcji wchodzących w reżim odwrotnego obciążenia. stawki vat od 2020 Przedstawione wnioski będą poparte najnowszym orzecznictwem i interpretacjami kodeksów prawa podatkowego. Uczestnicy uzyskają wiedzę o konsekwencjach wynikających z nieprawidłowości popełnionych w rozliczeniach podatku VAT, zarówno w obszarze podatkowym jak i karnym. Niezależnie od części teoretycznej uczestnicy otrzymają szereg przykładów i ćwiczeń, które pomogą zrozumieć omawiane przepisy prawa.

Komentarze: 1


noavatar.png
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz kierownik Instytutu Audiowizualnego 2020-05-17

Dobra strona! Naprawdę kocham, jak to proste na moje oczy i dane są dobrze napisane. Zastanawiam się, jak mogę zostać powiadomiony o każdym nowym postie. Subskrybowałem Twoje RSS, które muszą zrobić sztuczkę! Miłego dnia!