Podatki 2020

 • foto
  Nowość podatek dochodowy 2020 17 i i Role i zadania kierowników

  Nowość podatek dochodowy 2020 17 i i Role i zadania kierowników centrów kosztów centrów odpowiedzialności w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy.

  Dodany: 2020-05-02 | Kategoria: Podatki 2020 | Komentarze: 0
 • foto
  Celem artykułu o zamknięciue roku 2019 jest

  Celem artykułu o zamknięciue roku 2019 jest przekazanie uczestnikom gruntownej informacji dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2019r. Przedstawione.

  Dodany: 2020-02-08 | Kategoria: Podatki 2020 | Komentarze: 1
 • foto
  Co to jest transakcja kontrolowana Konwencja

  Co to jest transakcja kontrolowana. Konwencja Modelowa OECD i Konwencja Modelowa w polskiej praktyce traktatowej W publikacji o cenach transferowych ukazano różnice wśród Konwencją Modelową OECD i Konwencją Modelową ONZ – dwoma alternatywnymi wzorcami, na podstawie których zawierane są bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania dochodu i majątku oraz zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Przeanalizowano praktykę traktatową państw pod kątem odwzorowania.

  Dodany: 2020-01-29 | Kategoria: Podatki 2020 | Komentarze: 2