Nomenklatura scalona

  • foto
    Środki trwałe oraz wartości niematerialne

    Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Organizacja ewidencji przychodów i kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest również przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości).

    Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Nomenklatura scalona | Komentarze: 0