Nomenklatura scalona 2020

  • foto
    polska nomenklatura scalona Od 1 listopada 2019 r wchodzą

    polska nomenklatura scalona. Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie przemiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 stycznia 2020 r. z kolei zaczną posiadać moc prawną istotne przemiany spojone z tzw. białą listą podatników VAT. 150 różnorodnych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. ma zastosowanie split payment. Nowe przepisy przewidują też szereg sankcji w przypadku nieprzestrzegania innowacyjnych przepisów. Celem artykułu.

    Dodany: 2020-04-14 | Kategoria: Nomenklatura scalona 2020 | Komentarze: 1