Klasyfikacje

  • foto
    Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów

    Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów ODDK. Celem artykułu jest pomnożenie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2019. Na szkoleniu omówione zostanie pożyteczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej.

    Dodany: 2020-01-17 | Kategoria: Klasyfikacje | Komentarze: 0