Inne

 • foto
  Umowa kiedy musi być umowa

  Umowa - kiedy musi być umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, toż też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami,.

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania

  Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia.

  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Jakie są reguły pozyskiwania dokumentów od osoby

  Jakie są reguły pozyskiwania dokumentów od osoby ubiegającej się o zatrudnienie także ich umieszczania w aktach osobowych? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Pracownik w koronawirus Praca zdalna

  Pracownik w koronawirus Praca zdalna – sposób organizacji czasu pracy Zachodzące obecnie przemiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był niniejszy w marcu, w czerwcu jest wcześniej ongiś zapomniany.

  Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna

  czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – ustalenie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Schematy księgowe z wyjaśnieniami Podstawą

  Schematy księgowe z wyjaśnieniami. Podstawą prawną uznawana jest przepis prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień także obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje kilka aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Zaliczenie nadpłaty składek ZUS do dochodów budżetowych

  Zaliczenie nadpłaty składek ZUS do dochodów budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt upoważnień również obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne reguły ewidencji, specyficzne dla.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa

  założenia do wieloletniej prognozy finansowej budżetu państwa to Benchmarking zewnętrzny dodatkowo wewnętrzny pomysł narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego także spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego.

  Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  Legalna pobyt cudzoziemca Brak

  Legalna pobyt cudzoziemca Brak możliwości złożenia wniosku o zarejestrowanie wprowadzane uregulowania legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do zarówno do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono zakazy dotyczące cudzoziemców także nowe projekty postępowania organów i instytucji państwowych, przede wszystkich.

  Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0
 • foto
  gdzie wysłać wniosek o Tarcza antykryzysowa

  gdzie wysłać wniosek o Tarcza antykryzysowa zwolnienie ze składek zus i Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych i zakładów pracy Jednym z rozwiązań oferowanych przedsiębiorcom i zakładom pracy najbardziej dotkniętym epidemią koronawirusa jest zwolnienie z opłacania składek ZUS. Dotyczy to także składek za przedsiębiorcę, w jaki sposób i za zatrudnionych pracowników. Jakie warunki należy spełnić, tak aby skorzystać ze zwolnienia? O tym w artykule.

  Dodany: 2020-05-26 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0