Egzekucja

  • foto
    Zakres danych możliwych do udostępnienia komornikowi

    Zakres danych możliwych do udostępnienia komornikowi przez pracodawcę po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego i potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych w trakcie epidemii - na wezwanie banków i instytucji kredytowych, wierzytelności alimentacyjnych, zbieg zajęć komorników i urzędów skarbowych. W najbliższym czasie pracownicy działów płac mogą mieć do czynienia z rosnącą liczbą pism dot. potrąceń z wynagrodzeń kierowanych przez komorników lub urzędy skarbowe. Taki stan rzeczy.

    Dodany: 2020-05-21 | Kategoria: Egzekucja | Komentarze: 0