Audyt

  • foto
    Audyt i co to jest kontrola zarządcza cel artykułu o kontroli

    Audyt i co to jest kontrola zarządcza cel artykułu o kontroli zarządczej jest reprezentacja prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania w każdej jednostce budżetowej. W trakcie artykułu o kontroli zarządczej poruszone zostaną kwestie wchodzące w obszar kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej. Jak tak jak jaki jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej. Cel artykułu o kontroli.

    Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Audyt | Komentarze: 0