Odliczanie VAT w roku

Artykuł powstała z myślą o członkach zarządu dyrektorach finansowych i księgowych firm wodociągowokanalizacyjnych którzy przez wzgląd tej publikacji uzyskają wejście do informacji.

Międzynarodowe unikanie opodatkowania

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...


Centralizacja rozliczeń VAT

W artykule omówiono przepisy tzw...

Blokada rachunku wstrzymanie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad stosowaniem blokady rachunku i wstr...

Amortyzacja wyjaśnienia praktyczne

Amortyzacja to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałyc...

finanse publiczne co to jest

Pojęcie finansów publicznych

ABC small biznessu

Głównym celem artykułu jest przedstawienie podstawowych mechan ...

ABC Podatków działalności

Artykuł opisuje niemal wszystkie aspekty opodatkowania działalności gospodar...


podatki o delovni dobi

Trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez wykorzystywania ze świadczeń innych podmiotów. Duża ich kwant ma natura niematerialny.Czy wiesz, że organy piszczałkowe podatkowe ze szczególnym zainteresowaniem przyglądają się skutkom fiskalnym takich usług?Sprawdź, jakie podjąć działania, aby zawęzić ryzyko popełnienia błędów.Autor – konsultant podatkowy z wieloletnim doświadczeniem – omawia zadania powiązane z opodatkowaniem usług niematerialnych na gruncie podatków dochodowych (PIT i CIT) oraz podatku od towarów i usług.W publikacji książkowej m.in.:- sylwetka usług o charakterze niematerialnym,- reguły dokumentowania zyskania świadczeń kupowanych w kraju i za granicą,- przesłanki zaliczenia usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów,- metody rozliczania w KUP odsetek od finansowania dłużnego udzielanego w grupie podmiotów powiązanych,- świadomość celowości fiskalnej przy nabywaniu usług,- skutki podatkowe nabycia, a także realizacji świadczeń niematerialnych,- usługi niematerialne a zaostrzenie sankcji karnoskarbowych,- taksa u źródła w usługach niematerialnych.Szereg praktycznych wskazówek i podpowiedzi, liczne przykłady odzwierciedlające realne problemy, a także bogate orzecznictwo sądowe dodatkowo interpretacje podatkowe pomogą zrozumieć wielokrotnie zawiłe kwestie.Dodatkowo zależność instrukcji gromadzenia dokumentów (innych niż księgowe) w związku z nabyciem usług niematerialnych także wyciąg z artykułów prawnych istotnych dla omawianych zagadnień.Stan prawny publikacji zważa duże przemiany w przepisach prawnych na r., między innymi nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z r. poz. ) obowiązującą od stycznia r. oraz zmiany w Kodeksie karnym (Dz.U. z r. poz. ) obowiązujące od marca r.

Więcej

Generic placeholder image

podatki umowa zlecenie

Nowatorska obsługa księgowa. Jak wynika z badań prawie % polskich firm zleca prowadzenie księgowości wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Pozwala to spełnić oszczędności rzędu nawet -% całkowitych kosztów prowadzenia księgowości również uzyskać dodatkowy termin na działalność operacyjną, która przynosi realny zysk. Ograniczamy do minimum czas i środki, jakie jednostka przeznacza obecnie na obsługę finansowo-księgową. Zespół naszych ekspertów księguje operacje gospodarcze, a podobnie przygotowuje spersonalizowane raporty menedżerskie. Ponadto prowadzimy audyty i nadzory księgowo-finansowe, a również weryfikujemy zmiany w obowiązujących przepisach. Reprezentujemy firmę przed instytucjami państwowymi i zapewniamy pomoc w przypadku kontroli podatkowych. Pełnimy funkcję głównego księgowego i dyrektora finansowego, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowość wykonanych rozliczeń. Zapewniamy stały wjazd do dokumentacji i danych przedsiębiorstwa również opcja szybkiego przekazywania dokumentów księgowych za pomocą przeglądarki internetowej.

Więcej

Generic placeholder image

podatki od października

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o Vat (Dziennik Ustaw z r. poz. ) od stycznia r. poszerzono spis czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. – załącznika nr do ustawy VAT, jeżeli usługodawca świadczyć będzie je jako podwykonawca. Usługi te można kwalifikować jako w szerokim zakresie rozumiane usługi budowlane czyli budowlano – montażowe. Autorki wyjaśniają m.in.:- czym jest odwrotne obciążenie także w jakich przypadkach będzie miał zastosowanie, - jakie normy obowiązują przy rozliczaniu usług budowlanych objętych tym mechanizmem, - kogo trzeba uznać za podwykonawcę, - co nie stanowi prawa do odliczenia VAT, - w który sposób zweryfikować dostawcę usług, - kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku zastosowania odwrotnego obciążenia, - w jaki sposób rozliczyć zaliczki za usługi rozpoczęte, wszak nie zakończone przed stycznia r., - w który sposób opodatkować świadczenie kompleksowe, - co powinna zawierać faktura VAT, - jakie jest ryzyko błędnego zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Walorem publikacji są przykłady, case study dodatkowo użyteczne wskazówki wynikające z wieloletniego doświadczenia zawodowego Autorek, a zarówno przywołane orzecznictwo dodatkowo interpretacje organów podatkowych. W we wpisie zawarto wyciąg z przepisów prawnych przywołanych w tekście, a również wypełnione przykładowo formularze deklaracji VAT- dodatkowo informacji podsumowującej VAT-, a także zależność deklaracji VAT-K.

Więcej

Generic placeholder image

991

Pobrań

113

Użytkowników

388

Recenzji

86

Instalacji

Najnowsze artykuły


 • foto
  Jakie są reguły pozyskiwania dokumentów od osoby
  Jakie są reguły pozyskiwania dokumentów od osoby ubiegającej się o zatrudnienie także ich umieszczania w aktach osobowych? jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych.

 • foto
  Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania
  Nowe prawo jakie sądy są właściwe do rozpoznawania spraw własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia.

 • foto
  Nowe prawo budowlane uchylenie instytucji
  Nowe prawo budowlane - uchylenie instytucji uwierzytelniania dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań" przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dogłębny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ich oddziaływanie.

 • foto
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania
  Istota i potrzeba coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości, kultury feedbacku i rozwoju, motywowanie, wspieranie, rozwój, delegowanie, monitorowanie i ocena wyników Coachingowy styl zarządzania a przywództwo Ukazanie relacji wśród.

 • foto
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych
  Nowelizacja KSH kodeks spółek handlowych ch beck ustawa przewiduje kary za niedochowanie obowiązków: za brak wezwań do zwrotu dokumentacji z akcji, a również za brak prowadzenia rejestru wspólników albo nierejestrowania akcji w KDPW członkom zarządu grozi kara grzywny do 20 tys. zł. Członkowie zarządu podlegają zarówno grzywnie, karze ograniczenia wolności albo.

 • foto
  Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej
  Upadłość i kto może złożyć wniosek w ramach przygotowanej likwidacji umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w przed w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jak wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i obiekcje pojawiające się przy stosowaniu kodeksów z tej dziedziny.

 • foto
  Prawo restrukturyzacyjne jak zaskarżyć zwrot zgłoszenia
  Prawo restrukturyzacyjne - jak zaskarżyć zwrot zgłoszenia wierzytelności zrealizowany przez syndyka? sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne układy wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym również stosunki wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe.

 • foto
  Zmiany w podatkach PIT oraz CIT
  Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające zmiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania to znaczy przemiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych również magazynów call-off stock. Zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni.

 • foto
  W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej
  W jaki sposób zorganizować codzienną pracę firmy zarządzającej najmem? skierowane jest do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania najmem lokali mieszkalnych i usługowych, osób profesjonalnie zajmujących się sektorem nieruchomości zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami,.

 • foto
  Umowa kiedy musi być umowa
  Umowa - kiedy musi być umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które rozważają sprzedaż nieruchomości, toż też do inwestorów, na rzecz jakich kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami,.

Skontaktuj się z nami

Prawo podatkowe Uni

E-mail: contact@2019.lvat.pl

Telefon: 09684-5807-0065